Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor terminskurser

Anmälan är bindande, men kan återtas enligt konsumentlagstiftningens regler om ångerrätt. Du som kund ansvarar för att uppge korrekt e-postadress och att meddela oss om den ändras.

Vi skickar en bekräftelse på att din anmälan kommit fram ett par vardagar efter att du anmält dig (maila om du inte får den). Bekräftelsen innebär att avtalet har ingåtts. Inom 14 dagar efter att du fått bekräftelsen kan du avanmäla dig genom att meddela oss via e-post att du ångrar dig. Avanmälan ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs du anmält dig till. Ångerrätten gäller även om du väljer att delbetala din kurs. När kursen har startat samtycker du till att ångerrätten inte längre gäller.

Alla kurser, där sångteknik ingår, innehåller ett skriftligt kursmaterial. Detta utgör 50 % av kursavgiften och fås vid kursstart. Eftersom kursmaterialet är upphovsrättsskyddat får det endast användas av dig. Det betyder att du inte får kopiera, låna ut eller på annat sätt sprida materialet till någon annan person. I de kurser där man får tillgång till stäminspelningar gäller samma sak. De får endast nyttjas av körmedlemmen under kursens gång, inte laddas ner eller på något sätt spridas.

Din faktura skickas via e-post efter att ångerfristen löpt ut (maila om du inte får den). Fakturan ska vara betald senast dagen efter kursstart om inte senare förfallodatum anges. En faktura är gratis. Har du valt delbetalning kostar varje extra faktura 60 kr och varje faktura har förfallodatum en månad efter föregående faktura. Om du i efterhand, när du redan har fakturerats, meddelar att du vill delbetala din kursavgift tas faktureringsavgiften ut på alla nya fakturor. Vid försenad betalning utgår en administrativ avgift på 60 kr för påminnelse. Om betalning inte inkommit efter två påminnelser skickas ärendet vidare till kronofogden för indrivning.

Om du tvingas avbryta kursen på grund av sjukdom måste detta styrkas med läkarintyg. Avbrottet räknas från den dag du meddelar oss detta via e-post. Den del av kursavgiften som inte förbrukats återbetalas, med avdrag för en administrativ avgift på 250 kr. Vid studieavbrott får deltagaren behålla det skriftliga kursmaterialet och kostnaden för detta återbetalas ej.

Om du missar en lektion är den lektionen förbrukad. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen eller få ekonomisk kompensation för den missade lektionen. Du kan inte heller boka om lektioner till annan tid eller kurs. Går du privat sånglektionskurs och får förhinder kan du få presentkort på den lektion du missar, förutsatt att du eller kursledaren hittar någon som kan ersätta dig.

Om vi tvingas ställa in kursen före startdatum har du rätt att få tillbaka hela kursavgiften som du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka efter utsatt tid eller flyttas till annan tidpunkt har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Blir kursledaren sjuk eller får förhinder, och inte hittar en vikarie, tas den/de inställda lektionerna igen vid senare tillfälle. Meddelande om inställd lektion skickas via e-post.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att anmäla dig till kursen. Anmälan måste kompletteras via mail med målsmans namn, adress, telefon, e-post och personnummer. Anmälan blir giltig då vi fått anmälan bekräftad av målsman.

Genom att anmäla dig samtycker du till att dina personuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna används för fakturering, information om Unisouls verksamhet och för personlig kontakt. Om du efter avslutad och betalad kurs vill att dina uppgifter ska raderas måste du meddela oss detta skriftligen.

Som sångelev ansvarar du för att ta med sånger att jobba med, samt ett ex. med ackorden till kursledaren alternativt en ljudinspelning på låten.

Sånglektionskurserna startar vecka 13/14 och pågår t.o.m. vecka 17/18 och ges på Sankt Eriksgatan 112 i Stockholm. Om det är något datum du inte kan, skriv det i meddelanderutan på anmälningsblanketten så att du inte får sånglektion då.

Unisoul Vocal Choir startar vecka 5 och pågår t.o.m. vecka 18. Konsertintensiv startar vecka 15 och pågår t.o.m. vecka 18.  Repetitionslokalen är Pumpan, Färgargårdstorget 1 i Stockholm.  Gemensamma konsertrep för Unisoul Vocal Choir och Konsertintensiv vecka 15-18 mellan 18.00 och 21.00 (inkl. paus). OBS! Inga körsångslektioner vecka 14.