Anmälningsvillkor & integritetspolicy

Anmälningsvillkor & integritetspolicy

Anmälan är bindande, men kan återtas enligt konsumentlagstiftningens regler om ångerrätt. Du som kund ansvarar för att uppge korrekt e-postadress och att meddela oss om den ändras.

Vi skickar en bekräftelse på att din anmälan kommit fram ett par vardagar efter att du anmält dig (maila om du inte får den). Bekräftelsen innebär att avtalet har ingåtts. Inom 14 dagar efter att du fått bekräftelsen kan du avanmäla dig genom att meddela oss via e-post att du ångrar dig. Avanmälan ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs du anmält dig till. När kursen har startat samtycker du till att ångerrätten inte längre gäller.

I de kurser där skriftligt kursmaterial ingår utgör det skriftliga kursmaterialet 50 % av kursavgiften och erhålls i början på terminen. Eftersom kursmaterialet är upphovsrättsskyddat får det endast användas av dig. Det betyder att du inte får kopiera, låna ut eller på annat sätt sprida materialet till någon annan person. I de kurser där man får tillgång till stäminspelningar gäller samma sak. De får endast nyttjas av körmedlemmen under kursens gång, inte laddas ner eller på något sätt spridas.

Din faktura skickas via e-post efter att ångerfristen löpt ut (maila om du inte får den). Fakturan ska vara betald senast vid kursstart om inte senare förfallodatum anges. En faktura är gratis. Har du valt delbetalning kostar varje extra faktura 60 kr och varje faktura har förfallodatum en månad efter föregående faktura. Om du i efterhand, när du redan har fakturerats, meddelar att du vill delbetala din kursavgift tas faktureringsavgiften ut på alla nya fakturor. Vid försenad betalning utgår en administrativ avgift på 60 kr för påminnelse. Om betalning inte inkommit efter två påminnelser skickas ärendet vidare till kronofogden för indrivning.

Om du tvingas avbryta kursen på grund av sjukdom måste detta styrkas med läkarintyg. Avbrottet räknas från den dag du meddelar oss detta via e-post. Den del av kursavgiften som inte förbrukats återbetalas, med avdrag för en administrativ avgift på 250 kr. Vid studieavbrott får deltagaren behålla det skriftliga kursmaterialet och kostnaden för detta återbetalas ej.

Om du missar en lektion är den lektionen förbrukad. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen eller få ekonomisk kompensation för den missade lektionen. Du kan inte heller boka om lektioner till annan tid eller kurs. Går du privat sånglektionskurs och får förhinder kan du få presentkort på den lektion du missar, förutsatt att du eller kursledaren hittar någon som kan ersätta dig.

Om vi tvingas ställa in kursen före startdatum har du rätt att få tillbaka hela kursavgiften som du betalat. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka efter utsatt tid eller flyttas till annan tidpunkt har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Blir kursledaren sjuk eller får förhinder, och inte hittar en vikarie, tas den/de inställda lektionerna igen vid senare tillfälle. Meddelande om inställd lektion skickas via e-post.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att anmäla dig till kursen. Anmälan måste kompletteras via e-post med målsmans namn, adress, telefon, e-postadress och personnummer. Anmälan blir giltig då vi fått anmälan bekräftad av målsman.

Som sångelev ansvarar du för att ta med sånger att jobba med, samt ett ex. med ackorden till kursledaren alternativt en ljudinspelning på låten.

Sånglektionskurserna startar vecka 6/7 och pågår t.o.m. vecka 12/13 och ges på Sankt Eriksgatan 112 i Stockholm. Om det är något datum du inte kan, skriv det i meddelanderutan på anmälningsblanketten så att du inte får sånglektion då.

AW-kören och Unisoul Vocal Choir startar vecka 6 och pågår t.o.m. vecka 21 och ges centralt vid Odenplan i Stockholm. OBS! Inga körsångslektioner vecka 9 och 16.

Genom att anmäla dig samtycker du till att de personuppgifter du uppger till oss lagras i våra IT-system som skyddas av Eset Internet Security. Uppgifterna används för fakturering, bokföring, deltagarlistor, kvittering av kursmaterial, konsertvideos, information om Unisoul Music’s verksamhet och för personlig kontakt. Vi delar aldrig ut dina uppgifter till tredje part. Om du efter avslutad och betalad kurs vill att dina uppgifter ska raderas måste du meddela oss detta skriftligen.